Nadzór nad realizacją oraz ocena efektywności działania programu

 

   Nadzór merytoryczny nad realizacją programu ochrony będzie sprawować Grupa Robocza ds. ochrony zasobów genetycznych bydła działająca przy Instytucie Zootechniki PIB. Grupa Robocza będzie okresowo dokonywać oceny efektywności działania programu poprzez analizę przebiegu realizacji celów, w szczególności w odniesieniu do:

  • zwiększanie liczebności populacji - analiza coroczna,
  • utrzymania zmienności genetycznej w chronionej populacji - analiza w okresach, co 5 lat.
 
 
Aktualności | Historia rasy | Program rasy | Dokumenty | Kontakt
Copyright © 2012-2019 bialogrzbiety.up.lublin.pl (NL)